Szkoła Języków Obcych MAGNUS

Kursy i szkolenia dla firm

Nasza bogata oferta obejmująca zarówno zajęcia indywidualne, jak i kursy grupowe dla pracowników i kadry zarządzającej, jest odpowiedzią na rosnącą popularność tego rodzaju szkoleń. Popularność ta związana jest z rosnącą rolą Polski w Europie oraz ścisłą współpracą polskich firm z ich światowymi partnerami, a co za tym idzie ze stałym wzrostem zapotrzebowania na pracowników posługujących się biegle językami obcymi. Dodatkowo, atutem każdej firmy są pracownicy posiadający umiejętności językowe, co podnosi prestiż firmy i gwarantuje kooperantom bezproblemową komunikację.

Oferujemy szeroki wybór kursów i szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz francuskiego na wszystkich poziomach zaawansowania.

Proponujemy:

 • kursy specjalistyczne, takie jak wszechstronny język biznesu czy język techniczny ściśle związany ze specjalizacją firmy (np. Business English, Technical English, Geschäftsdeutsch, Technisches Deutsch)
 • przygotowanie do egzaminów: FCE, CAE, CPE (angielski), ZD, B2 ZD, ZMP, ZOP (niemiecki), hiszpański, francuski
 • szkolenia i warsztaty językowe, np. kurs konwersacyjny podnoszący płynność i swobodę komunikacji,
 • kursy ogólnego języka angielskiego i niemieckiego.
 • kursy ogólnego języka hiszpańskiego i francuskiego.

W przypadku języka biznesowego kurs przeznaczony jest dla osób, które pragną rozwinąć swoje umiejętności porozumiewania się w nowoczesnym świecie biznesu. W trakcie kursu słuchacze poszerzają i udoskonalają swoje słownictwo z dziedzin takich jak: zarządzanie, marketing, finanse, reklama. Integralną częścią kursu są ćwiczenia symulujące wydarzenia biznesowe. Szczególny nacisk podczas kursu kładziony jest na umiejętności komunikacyjne i językowe. W szczególności doskonalone są: wypowiedzi ustne (kontakt z kontrahentem i klientem: prezentacje, negocjacje, spotkania formalne, rozmowy telefoniczne, rozmowy kwalifikacyjne); rozumienie tekstów pisanych i ze słuchu (raporty firmowe, umowy, rozmowy); pisanie (robienie notatek, pisanie listów, faksów, podań o pracę i życiorysów); zasób słownictwa (terminologia specjalistyczna, kolokacje, słowotwórstwo).

Możliwa jest również kombinacja różnych rodzajów kursów w jednym, np. języka biznesowego i ogólnego. Wówczas, kursanci są przygotowywani do kontaktu z zagranicznymi kooperantami całościowo, tzn. mają dodatkowo świadomość gramatyki i zasad języka obcego, dzięki czemu podstawy znajomości tego języka są mocniejsze.

Stosujemy kombinację różnych metod nauczania, tj.:

 • komunikatywna z elementami role-playing (odgrywanie ról)
 • indukcyjna (do reguł dochodzimy poprzez ćwiczenie praktyczne, a nie odwrotnie)
 • nauki przez zmysły i skojarzenia
Więcej informacji o stosowanych metodach znajdziesz w dziale Metody nauczania


Kurs prowadzony dla firmy przez MAGNUS daje wiele korzyści:

 • zajęcia prowadzone są zarówno w siedzibie firmy jak i w siedzibie MAGNUS
 • program każdego kursu przygotowywany jest w oparciu o analizę potrzeb firmy, między innymi za pomocą wstępnego testu kwalifikacyjnego, który znajduje się na naszej stronie internetowej: http://magnus-sj.pl/poziomy_zaawansowania/test_online
 • kursy są "szyte na miarę"; dostosujemy się do Państwa potrzeb w zakresie rodzaju kursu, harmonogramu zajęć, ich intensywności i tematyki
 • zapewniamy właściwą opiekę metodyczną i starannie dobieramy rodzaj używanych materiałów do potrzeb i wymagań klienta
 • kładziemy szczególny nacisk na konwersacje
 • zajęcia prowadzone są przez doświadczonych, wykwalifikowanych i przygotowanych pod kątem metodycznym nauczycieli
 • program może być modyfikowany w trakcie kursu
 • do grupy mogą dołączać nowe osoby
 • cena za jednostkę lekcyjną jest niezależna od liczby osób w grupie
 • zwracamy szczególną uwagę na wykorzystywanie czasu naszych zajęć w najbardziej efektywny sposób tak, aby ograniczyć do minimum samodzielną pracę w domu
 • uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania
 • mamy unikalny system monitoringu on-line, poprzez który można łatwo sprawdzić frekwencje, przebieg dotychczasowych zajęć oraz postępy w uczeniu. Dane z monitoringu są dostępne zarówno dla pracowników szkoły MAGNUS jak i dla klientów
 • regularnie przeprowadzamy ankiety dotyczące satysfakcji z lektora, kursu oraz wykorzystywanych materiałów
 • mamy liczne grono zadowolonych klientów, co jest wynikiem dobrego stosunku wysokiej jakości kursów do ich rozsądnej ceny


Poniżej przedstawiamy niektórych z naszych kontrahentów:


Aby obejrzeć galerię zdjęć z naszych zajęć przejdź do postrony Galeria

Aby obejrzeć referencje z prowadzonych zajęć dla firm przejdź do podstrony Referencje


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Skontaktuj się z nami


Powyższe kursy są propozycjami. Jeśli masz propozycję innego kursu (np. innego wymiaru godzin) chętnie ją uwzględnimy. Niewykluczone, że możliwe jest zorganizowanie takiego kursu, jakiego właśnie potrzebujesz.

Kursy Tłumaczenia Cennik Poziomy Metody Szkoła Kontakt
© 2007-2021 Magnus - Szkoła Języków Obcych