Szkoła Języków Obcych MAGNUS

Kursy maturalne

Podczas tego kursu przyszli maturzyści intensywnie powtarzają materiał wymagany na egzaminie maturalnym z języka angielskiego i niemieckiego, matura z angielskiego i niemieckiego podstawowa lub rozszerzona, oraz zapoznają się z typami zadań na maturze i sposobami ich rozwiązywania w języku obcym.

Do zadań na maturze z angielskiego lub niemieckiego zalicza się:

  • użycie odpowiednich wyrażeń w różnych sytuacjach (rozmowa sterowana)
  • ustna wypowiedź na dany temat
  • pisemna wypowiedź na dany temat
  • rozumienie tekstu czytanego
  • rozumienie ze słuchu


Powyższe kursy są propozycjami. Jeśli masz propozycję innego kursu (np. innego wymiaru godzin) chętnie ją uwzględnimy. Niewykluczone, że możliwe jest zorganizowanie takiego kursu, jakiego właśnie potrzebujesz.

Kursy Tłumaczenia Cennik Poziomy Metody Szkoła Kontakt
© 2007-2021 Magnus - Szkoła Języków Obcych