Szkoła Języków Obcych MAGNUS

Nowoczesne metody nauczania

Spośród nowoczesnych metod nauczania stosujemy:

  • Metodę komunikacyjną - kładziemy nacisk na używanie języka przydatnego w różnych sytuacjach życiowych. Słownictwo i gramatyka są skorelowane w ćwiczeniach w parach i grupach, a te stymulują do rozmowy, np. do zdobycia informacji, zadania odpowiedniego pytania i dania odpowiedzi w języku obcym. Takie ćwiczenia są dopasowane do poziomu grupy, a zaczynają się już od poziomu podstawowego. Zatem, barierę językową pokonujemy już od samego początku nauki!
  • Metodę projektu - to wspaniała zabawa z językiem połączona z nauką. Metoda ta jest używana jako podsumowanie i utrwalenie poznanego materiału poprzez grupową współpracę. Efektem takiej współpracy Słuchaczy jest stworzenie np. plakatu, konkretnego przedmiotu typu makieta domu lub marzanna, czy też wystawienia przedstawienia w języku obcym. Oprócz zabawy metoda ta pozwala na aktywne użycie poznanych słów i wyrażeń oraz zwiększa motywację do nauki.
  • Metodę nauki przez zmysły - bazuje na założeniu, że im więcej zmysłów jest użytych w wyobraźni, tym lepsze skojarzenia używamy przypominając sobie daną strukturę gramatyczną czy słowo. Dlatego, że najlepiej kojarzą nam się obrazy, dźwięki, zapachy oraz dotyk, są one nieodłącznym elementem naszych zajęć. Tekstom z podręcznika, scenkom dialogowym, wprowadzaniu i powtarzaniu słownictwa i wielu innym aktywnościom na zajęciach towarzyszą kolorowe fotografie, obrazki, karty, piktogramy, przedmioty realne, słuchowiska i filmy.
  • Metodę skojarzeń i inne metody pamięciowe - lektor nieustannie czerpie ze swojego doświadczenia i wiedzy na temat sposobów zapamiętywania, porządkowania i utrwalania danego materiału. A każdy dobry lektor, który nie jest native speakerem, też się kiedyś uczył języka i też używał metod skojarzeniowych i pamięciowych, które teraz zdradza Słuchaczom i stosuje na zajęciach. Z takim lektorem nie przeraża obcość słów dopiero poznawanych. Pomaga on sprytnie dobrać skojarzenia i obce słowo, które było trudne do zapamiętania, przestaje być obce. Inną metodą pamięciową spośród wielu stosowanych przez lektora jest tworzenie map myśli, jako sposób robienia notatek czy tworzenia własnych słowników tematycznych.

Kursy Tłumaczenia Cennik Poziomy Metody Szkoła Kontakt
© 2007-2020 Magnus - Szkoła Języków Obcych