Szkoła Języków Obcych MAGNUS

Stosowane metody nauczania

Nie stosujemy jednej metody nauczania. Odwołujemy się zarówno do tych tradycyjnych jak i nowoczesnych technik, jako że każda z nich ma swoje plusy i minusy. Dopiero dostosowanie danej metody do potrzeb i wymagań sytuacji oraz Słuchaczy czyni daną technikę w pełni skuteczną.

Nowoczesne metody nauczania są ściśle spokrewnione z Metodą Bezpośrednią, której celem jest nauczenie komunikacji w danym języku, bez odnoszenia się do języka ojczystego. Sposób ten jest spontaniczny, poprzez zastosowanie realiów lub gestów dla wytworzenia skojarzeń pomiędzy daną rzeczą a stosowanym językiem.

Tradycyjne metody nauczania skupiają się na wszystkich umiejętnościach językowych oprócz mówienia. Nie są one tak spontaniczne jak te nowoczesne, ale za to sprawiają, że nauka języka obcego staje się bardziej świadoma i ma mocniejsze podstawy.

Użycie języka ojczystego jest zmniejszone do niezbędnego minimum, które zmniejsza się wraz z poziomem zaawansowania. Powyższe metody są odpowiednio zmodyfikowane i stosowane w odpowiednich proporcjach dla każdego stopnia zaawansowania i wieku Słuchaczy.

Bez względu na stosowaną metodę, na naszych zajęciach obecne są:

  • liczne zadania domowe wszelkiego rodzaju (wypracowania, ćwiczenia gramatyczne i słownikowe)
  • regularne powtórki materiału
  • liczne testy oraz inne formy sprawdzania wiedzy, jak dyktanda, rozmówki w parach, dyskusje czy gry językowe
  • liczne materiały dodatkowe urozmaicające zajęcia w postaci ksero, słuchowisk, filmów DVD, kolorowych obrazków, rekwizytów, gier komputerowych, planszowych i językowych łamigłówek
  • podręczniki i słowniki renomowanych wydawnictw

Kursy Tłumaczenia Cennik Poziomy Metody Szkoła Kontakt
© 2007-2021 Magnus - Szkoła Języków Obcych