Szkoła Języków Obcych MAGNUS

Tradycyjne metody nauczania

Główną metodą tradycyjną jest:

  • Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa - nie pomijamy gramatyki. Słowa są niezbędne do komunikacji, ale bez gramatyki nie jesteśmy w stanie wyrazić tego, co chcemy. Zatem oprócz kontekstowego uczenia gramatyki, na niższych poziomach zaawansowania stosujemy również język ojczysty jako język instrukcji, oraz porównujemy oba języki i wskazujemy na podobieństwa i różnice między nimi.

Dodatkowo, wykorzystywane są typowe techniki kładące nacisk na czytanie na głos, dyktando, pisanie, ćwiczenia dialogów i ćwiczenia gramatyczne.

Kursy Tłumaczenia Cennik Poziomy Metody Szkoła Kontakt
© 2007-2020 Magnus - Szkoła Języków Obcych