Szkoła Języków Obcych MAGNUS

Poziomy zaawansowania

Prowadzimy kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz francuskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. System podziału na te poziomy w naszej szkole jest zgodny z europejskim systemem opisu kształcenia językowego:

A1 Angielski - Beginner Level (początkujący)
Niemiecki - 1A
A1 Angielski - Elementary Level (podstawowy)
Niemiecki - 1B
A2 Angielski - Pre-Intermediate Level (średnio-zaawansowany stopień niższy)
Niemiecki - 2A
B1 Angielski - Intermediate Level (średnio-zaawansowany)
Niemiecki – 2B, M1 (1), M1 (2)
B2 Angielski - Upper-Intermediate Level (średnio-zaawansowany stopień wyższy)
Niemiecki – M2
B2 Angielski - Pre-FC (przygotowanie do FC – I etap)
Niemiecki – M2 (1)
B2+ Angielski - FC (przygotowanie do First Certificate in English)
Niemiecki – M2 (2)
C1 Angielski - Advanced Level (zaawansowany, przygotowanie do CAE – Certificate in Advanced English)
Niemiecki – M3 (1), M3 (2)
C2 Angielski - Proficiency Level (pełna biegłość w mowie i piśmie, przygotowanie do CPE - Certificate of Proficiency in English)
Niemiecki – O1, O2

A1

 • Potrafi dokonywać prostych zakupów w sytuacji, gdy wskazywanie lub inne gesty mogą wspomagać jego wypowiedzi
 • Potrafi podawać dzień, godzinę, datę i pytać o nie
 • Potrafi stosować podstawowe formy powitania
 • Potrafi powiedzieć: tak, nie przepraszam, proszę, dziękuję
 • Potrafi wypełniać nieskomplikowane formularze, podając takie dane osobowe, jak nazwisko, adres, obywatelstwo, stan cywilny

A1

 • Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb
 • Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące – na przykład miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc.- może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu
 • Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy

A2

 • Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat
 • Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami
 • Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca)
 • Potrafi podejmować, prowadzić i kończyć proste, ograniczone w treści dialogi
 • Potrafi wypowiadać się w sposób zrozumiały i brać udział w rozmowach na znane sobie tematy w przewidywalnych, codziennych sytuacjach, przy pewnym wsparciu ze strony rozmówcy

B1

 • Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc.
 • Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego
 • Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań
 • Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu

B2

 • Potrafi notować przekazywane pytania i wyjaśnienia
 • Potrafi podawać-z ograniczoną precyzją-konkretne informacje podczas rozmowy/wywiadu czy konsultacji
 • Potrafi streścić krótkie opowiadanie, artykuł, rozmowę, dyskusję, wywiad, film dokumentalny, a także sformułować własne zdanie na ich temat i odpowiedzieć na pytania dotyczące dalszych szczegółów
 • Potrafi objaśnić w sposób szczegółowy, jak coś zrobić
 • Potrafi dosyć pewnie wypowiadać się w typowych i nietypowych sprawach związanych z jego własną specjalnością

B2, B2+

 • Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów
 • Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej
 • Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej jak i drugiej strony

C1

 • Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty
 • Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów
 • Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów
 • Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu

C2

 • Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy
 • Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny
 • Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce

Kursy Tłumaczenia Cennik Poziomy Metody Szkoła Kontakt
© 2007-2021 Magnus - Szkoła Języków Obcych