Szkoła Języków Obcych MAGNUS

Internetowy Dziennik Lekcyjny

Jako jedna z niewielu firm edukacyjnych na rynku, wykorzystujemy nowoczesną technologię w celu zapewnienia naszym klientom unikalnej formy monitoringu i nadzoru nad programem dydaktycznym, tj. Internetowy Dziennik Lekcyjny.

Internetowy Dziennik Lekcyjny to aplikacja internetowa, w której znajdują się oceny, tematy zajęć i frekwencja każdego Słuchacza. Możliwe jest też wpisywanie uwag i informacji o każdym Słuchaczu i wysyłanie ich pocztą elektroniczną.

Dane te wpisuje lektor i każdy Słuchacz, lub jego Rodzic może mieć w każdej chwili dostęp do tych danych. Oczywiście, każdy Słuchacz może oglądać tylko swoje oceny i frekwencję, a każdy Rodzic tylko oceny i frekwencję swojego dziecka.

Korzyści takiego dziennika są znaczne dla Słuchacza:

  • Słuchacz w każdej chwili może skontrolować swoją frekwencję, porównać ją na przestrzeni czasu i obliczyć procent z całego okresu
  • Słuchacz w każdej chwili może zapoznać się z materiałem realizowanym od początku kursu, dzięki czemu wie, jaki materiał ma do nadrobienia w razie nieobecności
  • Słuchacz w każdej chwili może mieć wgląd w swoje oceny i porównać je na przestrzeni czasu. Może również zaplanować ewentualne zaliczenia

Jak i dla Rodzica:

  • Rodzic w każdej chwili może obejrzeć frekwencję swojego dziecka, porównać ją na przestrzeni czasu i obliczyć procent z całego okresu
  • Rodzic w każdej chwili może zapoznać się z materiałem realizowanym od początku kursu, dzięki czemu wie, jaki materiał ma jego dziecko do nadrobienia w razie nieobecności
  • Rodzic w każdej chwili może mieć wgląd w oceny swojego dziecka i porównać je na przestrzeni czasu
  • Rodzic ma lepszy kontakt ze szkołą poprzez system uwag na temat postępów ucznia

Każdy Słuchacz dostaje swój login i hasło dostępu do dziennika internetowego.

Internetowy Dziennik Lekcyjny znajduje się pod adresem http://dziennik.magnus-sj.pl/

Internetowy Dziennik Lekcyjny nie zastępuje realnego kontaktu z metodykiem i lektorem, lecz jest jego uzupełnieniem.

Kursy Tłumaczenia Cennik Poziomy Metody Szkoła Kontakt
© 2007-2021 Magnus - Szkoła Języków Obcych