Szkoła Języków Obcych MAGNUS

Angielski. Tłumaczenia

Oferujemy

profesjonalne i terminowe usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski.

Wykonujemy

 1. Tłumaczenia pisemne zwykłe czyli takie, które obejmują swoim zakresem przekład dokumentów niewymagających angażowania specjalistycznej wiedzy z zakresu danej dziedziny.

  Przykłady dokumentów kwalifikowanych do tłumaczenia zwykłego:
  • oferty handlowe
  • umowy cywilno-prawne
  • listy motywacyjne
  • świadectwa, dyplomy
  • instrukcje obsługi sprzętu codziennego użytku

 2. Tłumaczenia pisemne specjalistyczne z zakresu dziedzin takich jak:
  • Inżynieria
  • Przemysł ciężki
  • Informatyka
  • Finanse
  • Marketing
  • Biznes
  • Nauki przyrodnicze
  • Nauki społeczne
  • Nauki humanistyczne
  • Literatura piękna
  • Sztuka
  • Sport
  • Rozrywka

  Przykłady dokumentów kwalifikowanych do tłumaczenia specjalistycznego:
  • artykuły naukowe
  • prace licencjackie i magisterskie
  • CV
  • instrukcje obsługi urządzeń przemysłowych

 3. Tłumaczenia zwykłe techniczne (instrukcje, katalogi, specyfikacje)

 4. Tłumaczenia ustne zwykłe:
  • spotkania biznesowe
  • negocjacje handlowe
  • szkolenia
  • spotkania nieformalne
  • pomoc w urzędach
  • rozmowy głosowe Skype
  • rozmowy telefoniczne
  • zwiedzanie
 5. Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego i specjalistycznego obejmuje 1800 znaków ze spacjami, natomiast jednostka rozliczeniowa tłumaczenia ustnego to 60 min.

Gwarantujemy

 1. Przetłumaczony przez nas tekst:
  • posiada układ oryginału lub układ określony przez Klienta
  • podlega weryfikacji pod względem stylistycznym
  • dostarczany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, poczty kurierskiej
  • bezpłatnie odbieramy i zwracamy pod wskazany adres (dotyczy Klientów instytucjonalnych w granicach administracyjnych Oławy)
  • na życzenie drukujemy i w cenie zapisujemy na dyskietce bądź płycie CD
 2. Zobacz opinie zadowolonych klientów!

Zapraszamy

Skontaktuj się z nami i wyceń Swoje tłumaczenie. Przejdź do danych kontaktowych

Kursy Tłumaczenia Cennik Poziomy Metody Szkoła Kontakt
© 2007-2021 Magnus - Szkoła Języków Obcych